Kimdir yalançı (+9)
Ədəbiyyat

Kimdir yalançı (+9)

Hekayə Avropa. “Çiçəkli bağ” parkı. İlin sona yetməsinə günlər qalıb. Nəvəsini parka oynamağa gətirən mister Smit və onun müsəlman olan qonşusu Danil bir skamyada əyləşiblər. Bəzədilmiş küknar ağacının ətrafında o tərəf-bu tərəfə qaçan uşaqlardan biri ayrılaraq, babasına tərəf gəldi: __ Baba, ardı necə idi? “Al günəşlə açılır sevincli səhərimiz, qələbəni.., qələbəni… __ Qələbəni qeyd edir […]